Dagvatten

Nya Skälbyskolan Nya Skälbyskolan

Killingedammen Killingedammen

Rankhus Rankhus

Kv Cementsilon Kv Cementsilon

Lyngsåsa Lyngsåsa

Ny förskola i Arninge Ny förskola i Arninge

Å-huset Å-huset

Ängsholmsparken Ängsholmsparken

Västerås sjukhusentré och park Västerås sjukhusentré och park