Topia – Raison d´Etre

Landskapsarkitektur är vår passion och i kraft av det kan vi bidra till att de offentliga miljöerna i våra städer blir mer attraktiva, inspirerande och på samma gång vara en viktig del i utvecklandet av det moderna hållbara samhället.

Hur kan nya stadsutvecklingsområdena blir långsiktigt välfungerande för alla? Kan vi förbereda oss för klimatförändringar? Får alla medborgare en chans att uttrycka sig? Det här är några av de frågor vi arbetat med dagligen sedan Topia Landskapsarkitekter grundades 1998.