Landskapsarkitektyrket har utvecklats under de senaste årtionde och har idag en betydande roll i stadsutveckling. Sedan 1998 har topia upplevt och drivit denna lilla revolution. Vi lär oss från andra branscher som vi arbetar med, utvecklas och utbildas ständigt för att vara i främsta leden. Hur kan de stora nya stadsområde som byggs blir långsiktigt välfungerande för alla? Kan vi förbereda oss för klimatförändringar? Får alla medborgare en chans att uttrycka sig? Sådana här frågor arbetar vi med dagligen.