Topia landskapsarkitekter drivs med övertygelsen att vårt arbete har en betydelsefull roll i det moderna hållbara samhällsbygget. Med kunskap och engagemang vill vi bidra till att de offentliga miljöerna i våra städer blir mer inspirerande och inkluderande.

Hur kan nya stadsutvecklingsområden blir långsiktigt välfungerande för alla? Hur förbereder vi oss för klimatförändringar? Hur skapar vi förutsättningar för alla medborgare att uttrycka sina åsikter? Det här är några av de frågor vi har arbetat med dagligen sedan Topia grundades 1998.